VİZYONUMUZ

 1. İnsan Haklarını en önemli hak kabul ederek, yaşadığı toplumun sorunlarına sahip çıkan yönetişim ve bilişim değerlendirmesini en üst düzeyde tutan, örgütlü toplumların önemini kabul eden ve bunun için  çalışarak geleceğe ümitle bakmaktır.
 2. Yaşadığı toplumda değişim yaratan, verim düzeyi yüksek çalışmalar oluşturan;
  Gelecek kaygısı olmayan bir toplum oluşturmak.
 3. Topluma fayda sağlayan, Kültürüne sahip değerler ışığında, akla ilk gelen girişimci bir STK olmak.
 4. Demokrasiye Sahip Çıkmak.
 5. Doğa ve Çevreyi Korumak, Çevre Bilinci yaymak.
 6. Aile Değerini Korumak, Aile Bilincini Öğretmek.
 7. Eğitime Destek olmak.
 8. Kız Çocuklarının Okullaşması ve Kız Çocuklarının Eğitimine Destek Olmak.
 9. Kadınları Sosyal ve Hukuksal alanda Bilinçlendirmek,
 10. Milletimize Vatan ve Bayrak Sevgisi Aşılamak.
 11. Gençlerin Yanında Olmak, Gençlere Geleceği Göstermek.
 12. Uyuşturucu ile Mücadele Etmek.
 13. Öğrencilere sosyal etkinlikler Düzenlemek.

 

MİSYONUMUZ

 

 1. Genel ve Yerelde sivil toplum bilincini geliştirici çalışmalar yapmak,
 2. Güçlü bir  sivil toplum oluşumuna katkıda bulunmak ve bu yolla nitelikli insan yetiştirmek.
 3. Yerel ve Genell düzeyde ticari, sosyal ve kültürel projeler geliştirmek ve bu projelere kaynak sağlamak,
 4. Milli ve manevi değerlere sahip, alanında uzman, basiretli ve sorumluluk sahibi gençleri müşterek bir zeminde buluşturmak,
 5. Gençlerin sosyal, kültürel ve ticari alanda gelişimine destek olmak, birlikte projeler geliştirmek, bu projelerin uygulanması için gerekli faaliyetleri yürütmek ve zemin oluşturmak,
 6. Yerel yönetimlerde sivil denetimin önemini anlatarak vatandaşların yaşadıkları alanlarda, yaşam kalitelerini etkileyecek konularda söz sahibi olabilmelerine destek olmak.
 7. Halkın sözlerine Tercüman olmak.

8.Sosyal medyada ülke ve Dünya Gündemini değerlendirmek.