Loading...
Anasayfa2020-04-14T19:38:23+03:00

Sessiz Çoğunluğun Sesi Derneği

Kimdir? Ne İş Yapar?

 • Genel ve yerelde sivil toplum bilincini geliştirici çalışmalar yapmak,
 • Güçlü bir  sivil toplum oluşumuna katkıda bulunmak ve bu yolla nitelikli insan yetiştirmek.
 • Gençlerin ve dezavantajlı grupların sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda gelişimine destek olmak, birlikte projeler geliştirmek, bu projelerin uygulanması için gerekli faaliyetleri yürütmek ve zemin oluşturmak

için Şanlıurfa’da faaliyet gösteren bir Sivil Toplum Kuruluşudur.

VİZYONUMUZ

 • Yaşadığı toplumda değişim yaratan, verim düzeyi yüksek çalışmalar oluşturan;
  Gelecek kaygısı olmayan bir toplum oluşturmak.
 • Topluma fayda sağlayan, Kültürüne sahip değerler ışığında, akla ilk gelen girişimci bir STK olmak.
 • Demokrasiye Sahip Çıkmak.
 • Doğa ve Çevreyi Korumak, Çevre Bilinci yaymak.
 • Aile Değerini Korumak, Aile Bilincini Öğretmek.
 • Eğitime Destek olmak.
 • Kız Çocuklarının Okullaşması ve Kız Çocuklarının Eğitimine Destek Olmak.

Haberler

Dernek Faaliyetlerine İlişkin Haberler